Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní 

a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách 

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Prevádzkovateľ:     Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, p. o.

Adresa:        Hlavná 1/1, 917 71 Trnava

Štatutár:                    Mgr. Peter Cagala, riaditeľ organizácie

Zodpovedná osoba:    Mgr. Terézia Krupčíková  

e-mail: zodpovedna.osoba@kultura.trnava.sk  


Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa:        Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

            Hraničná 12

            820 07 Bratislava 27

IČO:            36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20    

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 


1. Zoznam okruhov spracovateľských operácií

2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

3. Používanie súborov cookies

4. Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov

5. Uplatnenie práv dotknutých osôb

6. Záznamy o spracovateľských činnostiach

Flashnews

Staráme sa o dobrý technický stav objektov, ktoré spravujeme.

Flashnews

Zreštaurovali sme súsošie Golgoty a vrátili ho naspäť na Kalváriu.

Flashnews

Na Mestskej veži sme vymenili rebríky do kupoly, aby boli bezpečnejšie.

Flashnews

Ošetrili sme kamenné prvky ochodze, aby sme ochránili Mestskú vežu pred zatekaním cez narušené výplne škár.

Flashnews

V amfíku sme opravili nástupné schodisko na pódium.

Flashnews

Aj drevené časti preliezok v amfíku pre deti s hendikepom prešli výmenou.

Flashnews

V amfíku sme opravili aj plochy pódia, aby nezatekalo do podjaviskových priestorov.

Flashnews

Zatekať nebude ani do suterénu Kultúrneho domu Kopánka. Opravili sme a odvodnili spevnenú plochu átria.

Flashnews

Plochá strecha kulturáku na Kopánke dostala novú hydroizoláciu.

Flashnews

Modrančanom sme do kultúrneho domu pridali internet a radiátory. Pripravujeme tu komunitnú klubovňu.

Flashnews

Upravenej fasáde sa tešia aj stredoveké trnavské hradby. Obnovili sme tu kurtinu, časť ochodze na Michalskej ulici, ako i murované časti ník a klenieb.

Flashnews

Pokračujeme aj s obnovou fortne v hradbovom múre severne od veže pri vstupe do mesta zo sídliska Družba.

Flashnews

Stromom v amfiteátri sme spravili dendrologický posudok.

Flashnews

Osadili sme nové zábradlia na kultúrny dom Modranka.

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.