Zaži v Trnave je mladá príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla v roku 2021 z pôvodnej Správy kultúrnych a športových zariadení v Trnave.

Ročne zastrešujeme od myšlienky po realizáciu vyše 30 podujatí rôznych žánrov s ohľadom na všetky vekové skupiny a radi prichádzame s novými nápadmi, ktoré inšpirujú aj ostatné slovenské samosprávy.  V našej produkcii sme napríklad vytvorili dve originálne hry pre mobil Záhada Mocného opasku a Škriatkovo kúzlo, ktoré prepájajú technológiu s históriou mesta či vianočným príbehom. V lete 2021 sme do line-upu pridali podujatia Kráľovské slávnosti a Dobrodružstvo v múzeu, kde sme oživili priestory a záhrady Západoslovenského múzea interaktívnym spôsobom a určite v tomto zážitkovom koncepte budeme pokračovať. 

Našim snom je vytvori v meste živý tok kultúry, prepájať tvorcov a inštitúcie, byť silnou oporou pre vznik nových umeleckých aktivít v meste a viesť ku tvorbe deti a mládež.

Riaditeľom kultúrneho strediska je Peter Cagala. V stredisku Zaži v Trnave pôsobí aj mestský kurátor. Je to historicky prvý mestský kurátor na Slovensku, ktorý je špecialistom pre správu pamiatok a umenie vo verejnom priestore Trnavy.

Kurátor má v kompetencii:
- starostlivosť o existujúce umelecké diela vo verejnom priestore, či depozitári mesta
- riešenie zásahov do už existujúcich umeleckých diel vo verejnom priestore, či depozitári mesta
- príprava metodiky a návrhov umiestňovania nových diel do verejného priestoru, pamätných tabúľ, pamätníkov, označenia budov vo vlastníctve mesta, vizuálna identita smerovníkov budov
- účasť pri zostavovaní architektonických súťaží a pomoc pri tvorbe koncepcií aktivít vo verejnom priestore
- príprava manuálu pre aktivity vo verejnom priestore pre verejnosť i jednotlivé inštitúcie

Pod správu strediska patria viaceré mestské kultúrne zariadenia ako Kino Hviezda, Mestský amfiteáter,  kultúrne domy na Kopánke a v Modranke, amfiteáter v Kamenáči, Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša, takisto i mestské opevnenie, objekt Strelecká, rôzne mestské pamiatky, sochy, plastiky a pamätné tabule v Trnave.  Všetky oficiálne dokumenty k činnosti mestského kultúrneho strediska nájdete na tomto linku.

Kontakty:

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
riaditeľ Peter Cagala
Hlavná 1
Trnava 91701

info@kultura.trnava.sk 

IČO: 53740408
DIČ: 2121478887

Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
Č. účtu: SK31 5600 0000 0074 5580 2001

Flashnews

Staráme sa o dobrý technický stav objektov, ktoré spravujeme.

Flashnews

Zreštaurovali sme súsošie Golgoty a vrátili ho naspäť na Kalváriu.

Flashnews

Na Mestskej veži sme vymenili rebríky do kupoly, aby boli bezpečnejšie.

Flashnews

Ošetrili sme kamenné prvky ochodze, aby sme ochránili Mestskú vežu pred zatekaním cez narušené výplne škár.

Flashnews

V amfíku sme opravili nástupné schodisko na pódium.

Flashnews

Aj drevené časti preliezok v amfíku pre deti s hendikepom prešli výmenou.

Flashnews

V amfíku sme opravili aj plochy pódia, aby nezatekalo do podjaviskových priestorov.

Flashnews

Zatekať nebude ani do suterénu Kultúrneho domu Kopánka. Opravili sme a odvodnili spevnenú plochu átria.

Flashnews

Plochá strecha kulturáku na Kopánke dostala novú hydroizoláciu.

Flashnews

Modrančanom sme do kultúrneho domu pridali internet a radiátory. Pripravujeme tu komunitnú klubovňu.

Flashnews

Upravenej fasáde sa tešia aj stredoveké trnavské hradby. Obnovili sme tu kurtinu, časť ochodze na Michalskej ulici, ako i murované časti ník a klenieb.

Flashnews

Pokračujeme aj s obnovou fortne v hradbovom múre severne od veže pri vstupe do mesta zo sídliska Družba.

Flashnews

Stromom v amfiteátri sme spravili dendrologický posudok.

Flashnews

Osadili sme nové zábradlia na kultúrny dom Modranka.

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.