Mestský amfiteáter ponúka do nájmu kaviareň aj bufet

16. máj 2024

Zdieľať

Kaviareň pod stromami v prírodnom kine by mala mať komunitný rozmer a bufet priniesť zaujímavú ponuku jedla i pre deti a seniorov. Predloženie návrhov na oba priestory je možné do 3. júna 2024 do 9.00 h.

Prírodný amfiteáter je veľkorysým priestorom k mnohým druhom open-air podujatí. Nájom na obidve prevádzky by sa mal spustiť od 1. novembra.

V záhrade areálu je pre verejnosť celoročne otvorená kaviareň s detským ihriskom, ktorú by mala súťaž vyhlásená Zaži v Trnave - Mestským kultúrnym strediskom premeniť nielen na miesto s kávou, ale najmä na produktívne miesto pre širokú verejnosť. Druhá samostatná súťaž beží na prenájom bufetov.

Kaviarnička by mala priniesť okrem občerstvenia aj nápady na pritiahnutie komunít

V prípade komunitnej kaviarne sa súťaží až o o 378,20 m2 priestoru. Je v nej zahrnutý vnútorný priestor, terasa, sklad, kancelária a toalety. Nebude rozhodovať iba výška prenájmu, cieľom tejto súťaže je najmä kvalitné využitie potenciálu priestorov. Pri hodnotení kvalitatívnych aspektov bude komisia posudzovať návrhy pridelením počtu percent podľa toho, či nový nájomca prinesie nápady na vzdelávanie, kultúru, šport a rekreáciu, ktoré pritiahnu verejnosť. Detaily vyhlásenej súťaže nájdete v podmienkach.

Koncepciu pošlite alebo doneste osobne na adresu Zaži v Trnave, Hlavná 1, 917 01.

Súčasťou koncepcie, ktorú treba predložiť do 3. júna 2024 9.00 h je aj pomenovanie prevádzky a informácie o prevádzkových hodinách a dňoch prevádzky, pričom vyhlasovateľ predpokladá otvorenú prevádzku denne, v čase medzi 9,00 h a 21,00 h. Komisiu bude zaujímať aj návrh rozvoja priľahlého prostredia v amfiteátri. Nájom je na dobu neurčitú.

DSC_2330.jpg Komunitný priestor v amfíku potrebuje okrem kávy aj novú koncepciu.

Aj bufet potrebuje nový vietor. Prihláste sa do súťaže so svojim konceptom

Súbežne so súťažou na komunitný priestor s kaviarňou sa hľadá aj nový nájomník do do 114,20 m2 priestorov, kde patria priestory bufetu s terasou, skladom a zázemím pre zamestnancov. Nová prevádzka by mala dotvoriť priestor prírodného kina svojou atmosférou, originalitou, kvalitnou a cenovo dostupnou ponukou občerstvenia pre najčastejších návštevníkov priestoru - seniorov a rodiny s deťmi. Detaily súťaže na bufet si môžete stiahnuť na tomto mieste

DSC_2359.jpg Záujemcovia sa môžu nahlásiť na obhliadku priestorov na adrese martin.haden@kultura.trnava.sk

Fotogaléria článku

Ďalšie články

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.