Rozvoj kultúry v Trnave si pýta krajší kultúrny priestor

25. november 2021
Iné

Zdieľať

V Trnave sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok, vďaka ktorému by sme mohli čiastočne zrekonštruovať kultúrny dom Kopánka. Tento priestor známy ako Kubán je súčasťou mesta od roku 1976 takmer v nezmenenom stave.

Potreba investície do novej a modernej kultúrnej infraštruktúry vychádza z rámcovej kultúrnej stratégie mesta Trnava, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva schválili minulý rok. Aktuálne pracuje kultúrny tím mesta spolu s Trnavským samosprávnym krajom, zástupcami nezávislej kultúry, Divadlom Jána Palárika a ďalšími aktérmi na Stratégii pre kultúru a kreatívny priemysel s plánovaným dokončením vo februári 2022. Tento nový dokument prinesie konkrétne a prakticky orientované opatrenia, ktoré podporia rozvoj kultúry a umenia v Trnave do roku 2030.

Peter Cagala, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave, vníma úlohu kultúry a kreatívneho priemyslu ako dôležitú pre ďalší rozvoj. "Predstavujeme si budúcnosť, kde je kultúra a kreatívny priemysel efektívne prepojená s ostatnými oblasťami komunálnej politiky. Investície do novej a modernej kultúrnej infraštruktúry a kultúrny prístup k smerovaniu verejného priestoru podporujú aj komunitný rozvoj."

Stratégiu rozvoja kultúry mesta Trnava 2020-2030 si môžete prečítať v kompletnom znení TU.

Stratégia definuje kľúčové priority komunálnej politiky v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v EÚ a nasledujúce roky a má tri priority. Prvá sa zameriava na rozvoj štruktúry riadenia komunálnej kultúry a jej kľúčových aliancií. Druhá časť sa zameriava na rozvoj kultúrneho a tvorivého ekosystému so silným zameraním na budovanie kapacít a profesionalizáciu. A tretia odhaľuje potenciál verejného priestoru a infraštruktúry pre rozvoj komunity.

Kultúrna stratégia mesta Trnava sa opierala aj o tento analytický podklad

Trnava sa v roku 2020 uchádzala o titul Európského hlavného mesta kultúry 2026, čo naštartovalo na poli kultúry v meste aj v Trnavskom kraji mnohé živé procesy. Súčasťou prípravy kultúrnej stratégie boli aj stretnutia s kultúrnymi aktérmi mesta, kde skúsení facilitátori z PDCS prešli s aktérmi mnohé témy rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Trnave. 18 hodín diskusií v Malom Berlíne prinieslo svoje ovocie. Od kultúrnych aktérov i laickej verejnosti sme získali veľmi autentické podnety. 13-stranový dokument, ktorý si tu môžete prečítať, veľmi jasne a hutne pomenuváva všetky kľúčové oblasti, ktoré kultúrni aktéri v meste vnímajú ako tému, ktorej sa treba strategicky venovať.

Potreba priestorov na multižánrové kultúrne podujatia sa v požiadavkách aktérov ovjavovali veľmi často. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku by sme dokázali v Kultúrnom dome Kopánka zrekonštruovať hygienické zariadenia a šatne, nainštalovať vzduchotechniku, vybudovať okná v sále na presvetlenie a vetranie, vymeniť povrchy a zastaralú elektroninštaláciu a rozvody.

Fotogaléria článku

Ďalšie články

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.

Cookies pre kultura.trnava.sk

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.