ŠTART: Získajte dotáciu na projekt z oblasti kultúry

16. august 2021
Iné

Zdieľať

Mesto Trnava podporí z budúcoročného mestského rozpočtu nové projekty. Do 31. augusta beží prvá etapa prihlasovania ideí. Žiadateľmi môžu byť fyzické a právnické osoby.

Prihlasovať môžete projekty z oblasti kultúry, športu, výchovy a vzdelávania, umeleckej činnosti, zdravia, drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia, adaptácie na zmeny klímy a sociálnych vecí.

Žiadosť o dotáciu si podajte elektronicky. Tu je jednoduchý návod: „Pomôcka na vyplnenie eFormuláru.

Katarína Haršányiová z odboru školstva, mládeže a športu má pre všetkých žiadateľov praktickú radu pri vypĺňaní žiadosti: „Treba si dať pozor, aby bolo číslo účtu bez medzier, a taktiež do rámcového rozpočtu vo formulári žiadosti vpisujte len čísla bez medzier, bodiek, čiarok a textu.“

Dvadsaťpercentná spoluúčasť na finančných nákladoch

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je aj rozpočet projektu, v ktorom je potrebné uviesť celkové náklady súvisiace s jeho realizáciou. Dôležité je jeho spracovanie po položkách rozpočtu a uvedenie výšky požadovanej dotácie a zdrojov financovania. „V rozpočte žiadosti musí byť preukázané zabezpečenie minimálnej 20% spoluúčasti žiadateľa na celkových finančných nákladoch na projekt,“ dodáva Katarína Haršányiová. Ďalšie informácie o čerpaní dotácii nájdete na stránke Mestského grantového programu. Pokojne sa poraďte so skúseným tímom mestského úradu, ktorý vám poskytne poradenstvo i prehľady udelených dotácií v uplynulých rokoch.

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu môžu byť právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia s trvalým pobytom v Trnave a vykonávaním činnosti na území mesta a poskytovaním služieb podľa VZN č. 540. V zmysle tohto VZN môže každý subjekt predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie zhodovať.

Fotogaléria článku

Ďalšie články

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.

Cookies pre kultura.trnava.sk

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.