Trnavská brána privíta zaujímavých hostí

16. august 2022
Folklór

Zdieľať

Na trnavskú oslavu folklóru príde celkovo dvanásť súborov, tri zahraničné a deväť domácich, z toho dva detské. Uvidíte tance, spevy, obrady a tradície z domu i zo zahraničia. Zoznámte sa s účastníkmi tohtoročnej Trnavskej brány.

DFS Trnavček

Detský folklórny súbor Trnavček v rámci festivalu vystúpi v Mestskom amfiteátri 19.8. po slávnostnom otvorení v programe "Akí sme, takí sme – naši sme" spolu s DFS Drienka a UFS Trnafčan o 19:20 hod. Súbor vedú Ivona Táčovská a Martin Ryška a nájdete v ňom deti od 3 do 15 rokov. Znázorňovaním najmä detských hier, piesní a tancov sa snažia zachovať zvyky mladých generácií predovšetkým z Trnavského regiónu, ale aj z iných oblastí Slovenska. Ivonka na záver dopĺňa: ,,Decká sú veľmi veselé a šikovné. Čo predvedieme? Predsa to, čo vieme!" trnavcek.jpg Foto: DFS Trnavček, zdroj: FB Trnavská brána

DFS Drienka

V súčasnosti súboru vládne ruka Stanky Borisovej. Ansámbel z roku 1992 vyrástol pri Katolíckej jednote Slovenska a v súčasnosti nacvičuje pri ZŠ A. Merici. Na Bráne predvedú blok detských hier: Na čižíčka, Na vojakov, Pečenie chleba a tance z okolia Trakovíc. Podľa slov Stanky sa súbor teší narastajúcemu záujmu prváčikov. image3.jpeg Foto: DFS Drienka, zdroj: FB Trnavská brána

UFS Trnafčan

Kedysi by ste ho našli pod menom FS Dudváh, dnes už 12 rokov spolupracuje s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Členmi súboru sú mladí a starší milovníci folklóru. Pod dozorom umeleckej vedúcej Kristíny Polachovej a vedúceho súboru Pavla Skaličana Trnafčané prezentujú kultúrne dedičstvo nášho kraja po domácich i zahraničných folklórnych slávnostiach. UFS má na konte aj CD s názvom „Piesne z Trnavskej roviny“. trnavcan.jpg Foto: UFS Trnafčan, zdroj: FB Trnavská brána

FS Gymnik

Ďalší z kategórie univerzitných súborov je FS Gymnik, ktorý má na kontešiesty krížik. Zaujímavosťou je, že ho kedysi založili študenti Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, z čoho vyplýva aj samotný názov súboru odvodený od slova „gymnikológia“, teda náuka o telesných cvičeniach. Za roky pôsobenia sa môže pýšiť viac ako 700 odchovancami. Choreografie stavané na pôvodných prvkoch obsahujú minimálnu štylizáciu. V súčasnosti súbor približne 50-tich členov vedie Štefan Gerhát. Na Bráne vystúpia v tandeme s Kopaničiarmi v sobotňajšom bloku PRESPOLNÍ! gymnik.jpg

Foto: FS Gymnik, zdroj: FB FS Gymnik

FS Kopaničiar

Kopanický región v Trnave odprezentujú Kopaničiari. Zvyky a tradície z Myjavy a okolia predvádzajú doma i vo svete. Typickými sú variácie ako slovenčina, starobabská, ukľakovaný, čardáš či verbunk. Odrážajú typickú tematiku života ľudí na Slovensku – vojnu, ťažkú prácu, obyčajné radosti a starosti všedného života. image1.jpeg Foto: FS Kopaničiar, zdroj: archív FS Kopaničiar

UFS Mladosť

Mladosť vystupuje pod záštitou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V žilách šesťdesiat ročného súboru kolujú odchovanci rôznych fakúlt univerzity, čo mu dodáva jeho šmrnc. Každá individualita vnesie do kolektívu isté špecifikum zo svojho rodného regiónu. Umelecký vedúci Martin Urban spolu s tanečnými choreografmi si pre divákov v piatok na Trnavskej bráne pripravili scénický program opisujúci kľúčové historické udalosti v dejinách Slovákov: MIESTO NA ZEMI – Obrazy z Dolnej zeme. mladost.jpg Foto: UFS Mladosť, zdroj: archív Obrazy z Dolnej zeme

Kurpie Zielone

Folklórny spevácko-tanečný súbor z Poľska pod záštitou Podleského kultúrneho inštitútu v Bielostoku datuje svoje začiatky do roku 1953. V Poľsku je považovaný za jeden z najstarších folklórnych súborov. Svoj prvotný repertoár zameraný na oblasť susedných regiónov postupne rozšíril a dnes predvádza folklór z rôznych častí rodnej zeme – Mazury, Suwałky, Podkarpatsko, Nízke Bezkydy a mnohé iné, s cieľom prezentovať rôznorodosť a multikultúru. Súbor o členov nemá núdzu, cez 100 ľudí tvorí spevácku aj tanečnú zložku. image2.jpeg Foto: Kurpie Zielone, zdroj: archív Kurpie Zielone

Újbudai Babszem Táncegyüttes

Maďarský folklórny súbor pricestuje z Budapešti, aby predviedol kultúru obyvateľov tohto kraja a tiež tradičné tance susedných národov Karpatskej kotliny. V šiestich skupinách rozdelených podľa veku pracuje 130 mladých ľudí zapálených pre folklór. Tento rok súbor oslavuje svoje vitálne dvadsiate druhé narodeniny. Image.jpeg Foto: Újbudai Babszem Táncegüyttes, zdroj: archív FB UBT

Poľana

Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tanca Poľana založili česko-slovenskí vysokoškoláci študujúci v Brne v päťdesiatych rokoch. V roku 2019 oslávili 70. výročie od vytvorenia jedinečného spojenia kultúrneho materiálu vtedajšieho pomiešaného obyvateľstva. Tradícia nezanikla ani po rokoch a dodnes sa v súbore nachádza veľké percento Slovákov. V rukáve majú mnoho zaujímavých programových blokov reflektujúcich rôzne regióny veľmi podrobne v rôznych zložkách – dialekt, kostým, špecifické tance a spevy. Každý rok súbor absolvuje približne 40 vystúpení a na konte má aj spoluprácu s RTVS v relácii Zem spieva. image4.jpeg Foto: FS Poľana, zdroj: archív FS Poľana

Tereza Šimončičová

Fotogaléria článku

Ďalšie články

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.