Trnavská brána

3 dni plné folklóru

Zdieľať

O podujatí

Kto prichádza s dobrým úmyslom a veselou mysľou, je na Trnavskej bráne srdečne vítaný.

Festival Trnavská brána organizuje mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan už od roku 2001. Predstavuje krásu a autentickosť slovenského aj zahraničného folklóru. Môžete si tu za odbornej pomoci vytočiť džbánik na hrnčiarskom kruhu, vykrútiť píšťalku, vyskúšať ohybnosť drôtu pri umeleckom drotárovi, pružnosť biča pri pukaní pastierskym bičom, vyzdobiť vlastný perník či poobliekať do sedemdesiatich sukien šúpoľovú bábiku.

Trnavská brána 2022 sa niesla v znamení dažďa 

Po pandemických opatreniach sme tento rok mali pripravenú Bránu v podobe takej, ako si zaslúži. Programu bolo veru veľa, no mnoho z neho ste videli v skrátenej podobe, či vôbec. Počasie ovplyvniť, bohužiaľ, nedokážeme, ale veríme, že to, čo ste stihli vidieť, stálo za to. 

Diváci a folklórni nadšenci si mohli vychutnať bohaté remeselné trhy, ktoré hrali všemožnými farbami, materiálmi a výrobkami. Sobotňajším sprievodom rozozvučali domáci i zahraniční folkloristi Hlavnú ulicu tónmi huslí, harmoník, basy či píšťaliek, hrdelné hlasy chlapov a výskot dievčat lákali obecenstvo do mesta už zďaleka. Poobedie sa nieslo v znamení tvorivých dielní, detského programu, tanečnej školy a školičky. O dlho očakávané veľké večerné vystúpenia v amfiteátri sme boli ukrátení, nakoľko sme boli nútení ich z dôvodov silných búrok zrušiť či okresať.

Z regionálneho nápadu festival so svetovým renomé

Myšlienka založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu sa zrodila v hlavách niekoľkých milovníkov folklóru v roku 2001. Postupne sa festival pretransformoval z regionálneho festivalu na podujatie s medzinárodným renomé,  na ktorom sa pravidelne predstaví 800-900 účinkujúcich  zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Taiwanu, Turecka a súbory z partnerských miest mesta Trnava. Počas svojej histórie sa stal symbolom partnerstva a spolupráce krajín V4, keďže sa tieto krajiny stali pravidelnými účastníkmi. Spolupráca s IVF priniesla veľa nových skúseností a garanciu kvalitného kultúrneho podujatia v očiach verejnosti i účinkujúcich.

Trnava bola mestom otvorených brán

Mesto Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku bolo v minulosti nazvané, ako „otvorená brána obchodu”. Mesto malo 4 brány, ktoré boli otvorené obchodníkom, remeselníkom, ale najmä kultúre. Hlavnou myšlienkou festivalu je nadviazať na dávnu históriu a otvárať brány nielen folklóru, ale i všetkým príchodiacim s dobrým úmyslom a veselou mysľou. 

Programy festivalu prebiehajú na malom pódiu pred radnicou a hlavný program sa koná v Mestskom amfiteátri.
Súčasťou programu je krojovaný sprievod, ktorý rozospieva a roztancuje celú Hlavnú ulicu. V sprievode sa súbory predstavujú ornamentníkmi, ktoré si zhotovujú členovia folklórnych súborov z najcharakteristickejších výtvarných prejavov svojej obce, či kraja.

Podrobný program môžete sledovať na http://trnavskabrana.sk/


Foto: Simona Princová

Fotogaléria podujatia

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.