Starostlivosť o objekty

Zreštaurované súsošie, orezy stromov, nové atiky aj drevené preliezky 

Okrem eventov sa v našej réžii staráme aj o dobrý technický stav pamiatok a budov, ktoré máme  ako kultúrne stredisko v správe. Sú to možno malé úpravy, ktoré si ani neuvedomíte, ale prebiehajú v podstate nonstop. 

Obnova hradieb

Možno ste si pri prechádzkach mestom všimli práce na klenbách mestského opevnenia na Michalskej ulici, ktoré už od jesene 2021 postupne opravujeme. 

700- ročné hradby potrebujú neustálu obnovu a údržbu, aby sme ich zachovali. 

Od marca 2022 sme sa pustili do úprav Kultúrneho domu Modranka. Zateplili sme podkrovie, zväčšili priestory klubovne pre mladých, osadili nové dvere, ako i zábradlia na francúzskych oknách. Do konca mája sa chceme pustiť do maľovky, aby mohla mládež klubovňu po vyučovaní čím skôr využívať. 

Kultúrny dom Modranka sa stáva útočiskom komunitnej klubovne. 

Zateplené podkrovie zvýši komfort v piestoroch kultúrneho domu. 

 V marci 2022 sme urobili dendrologický posudok a bezpečnostno-zdravotné orezy všetkých stromov v Mestskom amfiteátri a zrenovovali detské preliezky.

Detské preliezky sú opravené, majú obnovené všetky drevené časti a osviežené farby. 

 Po dendrologickom posudku sme urobili aj orez stromov na potrebných miestach. 

V roku 2021 sme tiež urobili mnohé údržby, aby sme objekty zútulnili, opravili a udržali ich funkčnosť.

Súsošie Golgota

Po 5 - ročnom procese reštaurovania sme túto národnú kultúrnu pamiatku v novembri 2021 opäť vrátili v plnej kráse na pôvodné miesto. Reštaurátorské práce realizovali Mgr. Art. Tomáš Kucman, akad. mal. Stanislav Kožela a odborník na statiku Ing. Vladimír Kohút.

Mestský amfiteáter

Skrášlili sme detské ihrisko pre deti s hendikepom, kde sme vymenili všetky drevené časti. 

Priamo v koncertnej časti amfiteátra sme opravil nástupné schodisko na pódium, aj plochy pódia na zamedzenie zatekania do podjaviskových priestorov. Zrealizovali sme tu tiež novú hydroizoláciu, vymenili strešné v toky, betónové potery vrátane izolácie v nikách predsadenej fasády. 

Kultúrny dom Kopánka

Spevnenú plochu átria sme opravili a odvodnili pre zamedzenie zatekania do suterénnych priestorov objektu. V priestoroch senior klubu sme vymenili kotol.

Kultúrny dom Modranka

Opravili sme vstupné schodisko do objektu a taktiež v interiéri doplnili vykurovacie telesá a natiahli internet. 

Mestská veža

Do kupoly sa pôjde bezpečnejšie. Vymenili sme rebríky. Taktiež sme ošetrili kamenné prvky ochodze, aby sme zamedzili zatekaniu cez narušené výplne škár medzi podlahovými platňami.

Hradby 

Mestské opevnenie tiež prešlo v roku 2021 výraznejšou údržbou. V časti východného úseku mestského opevnenia sme obnovili kurtinu a betónový povrch ochodze hradobného múru. Na Michalskej ulici prešli obnovou murované časti  klenieb ník a častí predprsne. Aj praskliny na betónovej doske ochodze sú už vyplnené.

V hradbovom múre severne od otvorenej veže č. 2 (vstup do mesta od sídl. Družba) sme zrealizovali prvú etapu obnovy fortne. Odstránili sme poškodené a zavlhnuté omietkové a cementové vrstvy vrstiev, pred ďalšími prácami je potrebné murivo ponechať vyschnúť minimálne 1 rok.Povinné dokumenty:


Oznámenie.docx

Smernica.pdf

Flashnews

Staráme sa o dobrý technický stav objektov, ktoré spravujeme.

Flashnews

Zreštaurovali sme súsošie Golgoty a vrátili ho naspäť na Kalváriu.

Flashnews

Na Mestskej veži sme vymenili rebríky do kupoly, aby boli bezpečnejšie.

Flashnews

Ošetrili sme kamenné prvky ochodze, aby sme ochránili Mestskú vežu pred zatekaním cez narušené výplne škár.

Flashnews

V amfíku sme opravili nástupné schodisko na pódium.

Flashnews

Aj drevené časti preliezok v amfíku pre deti s hendikepom prešli výmenou.

Flashnews

V amfíku sme opravili aj plochy pódia, aby nezatekalo do podjaviskových priestorov.

Flashnews

Zatekať nebude ani do suterénu Kultúrneho domu Kopánka. Opravili sme a odvodnili spevnenú plochu átria.

Flashnews

Plochá strecha kulturáku na Kopánke dostala novú hydroizoláciu.

Flashnews

Modrančanom sme do kultúrneho domu pridali internet a radiátory. Pripravujeme tu komunitnú klubovňu.

Flashnews

Upravenej fasáde sa tešia aj stredoveké trnavské hradby. Obnovili sme tu kurtinu, časť ochodze na Michalskej ulici, ako i murované časti ník a klenieb.

Flashnews

Pokračujeme aj s obnovou fortne v hradbovom múre severne od veže pri vstupe do mesta zo sídliska Družba.

Flashnews

Stromom v amfiteátri sme spravili dendrologický posudok.

Flashnews

Osadili sme nové zábradlia na kultúrny dom Modranka.

Copyright (c) 2021 Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Všetky práva vyhradené. Webdizajn od Malina Studio.

Cookies pre kultura.trnava.sk

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.